Onze goede doelen in de spotlight!

MedSocks doet graag iets terug voor de medische sector en de maatschappij. Daarom doneren wij een deel van de winst aan goede doelen, passend bij de thema’s van onze sokken! Met de actie ‘Het goede doel in de spotlight’ zullen wij de goede doelen die verbonden zijn aan onze sokken in de spotlight zetten en aandacht vragen voor het belangrijke werk dat deze doelen verrichten! 


The Healthy Teeth Foundation

Deze keer zetten we het goede doel dat verbonden is aan onze Tanden MedSocks in de spotlight: The Healthy Teeth Foundation!

Helaas is het zo dat 50-80% van de kinderen in sloppenwijken in Afrika en Azië last hebben van tandbederf en kiespijn. Tandbederf en kiespijn zijn één van de voornaamste redenen van schoolverzuim en voor het hebben van weinig zelfvertrouwen. Doordat kinderen kiespijn hebben, gaan ze niet naar school en dat is funest voor hun toekomst. Want scholing is de enige manier om uit de ‘poverty trap’ te komen! Zoals Nelson Mandela terecht zei:
‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’

The Healthy Teeth Foundation zet zich in om de mondgezondheid van kinderen in deze sloppenwijken te verbeteren, tandbederf te voorkomen en hiermee het schoolverzuim terug te dringen. Dit doen zij door samen met de lokale gemeenschap een actieplan op te stellen. Zo kunnen onder andere preventieve poetsprojecten op scholen en voorlichtingen over voeding aan ouders worden opgezet.

Tijdens de coronacrisis zet de The Healthy Teeth Foundation zich ook in om verspreiding van het coronavirus in sloppenwijken te voorkomen. Zo hebben zij al tientallen handwas stations gebouwd in sloppenwijken in Nairobi. Dit is ontzettend belangrijk omdat juist in deze wijken er geen middelen zijn voor effectieve preventie en behandeling.

Graag deze mooie stichting steunen? Kijk dan op www.healthyteethfoundation.com


Eye Care Foundation

Deze keer zetten we het goede doel dat verbonden is aan onze oogheelkunde MedSocks in de spotlight: Eye Care Foundation!

Eye Care Foundation heeft een wereld voor ogen waarin onnodige blindheid en slechtziendheid niet langer de mogelijkheden van mensen beperken. Een wereld waarin de ongelijke toegang tot goede en bereikbare oogzorg verdwenen is en waarin iedereen de mogelijkheid heeft met een scherp zicht een toekomst op te bouwen.

Eye Care Foundation is actief in Nepal, Viëtnam, Laos, Cambodja en Tanzania. Zij hebben in totaal ruim 5.000.000 patiënten onderzocht en behandeld, 425.000 staaroperaties uitgevoerd en 1500 oogheelkundige professionals opgeleid waaronder 200 oogartsen.

Eye Care Foundation
zet zich in voor de allerarmsten voor wie oogzorg onbereikbaar is, voor wie een staaroperatie of bril onbetaalbaar is. Blinde of slechtziende mensen die niet meer kunnen werken, vervallen in nog grotere armoede en zijn afhankelijk van hun familie. Kinderen kunnen door slechtziendheid niet goed meekomen op school. Deze problemen kunnen voorkomen worden met goede en toegankelijke oogzorg.


Graag deze mooie stichting steunen?
Kijk dan op www.eyecarefoundation.nl


Nieuwe goede doelen in de spotlight volgen binnenkort!